Нормативна база

  1. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91
  2. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 967/2008 НА СЪВЕТА от 29 септември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
  3. РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
  4. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1254/2008 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
  5. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1235/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 декември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави
  6. Наредба № 1 от 7 февруари 2013г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането
  7. Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
  8. Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008г.)
  9. Закона за националната акредитация на органите за оценяване на съответствието
  10. БДС EN ISO/IEC 17065 – Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012)

Календар

октомври 2018
П В С Ч П С Н
« февр.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031