Какво е БИО? Кой каза, че това е БИО?

Можеш ли да довършиш изречението: Аз избирам БИО, защото …

 

Ако можеш да довършиш изречението – чудесно, ако ли не – добре би било да знаеш разликата между БИО, ЕКО и всичко останало. Всъщност, дори и да можеш – пак би било добре да я знаеш.

 

Какво е БИО?

Снимка: ec.europa.eu

 

БИО са продукти, произведени по биологичен метод. Това е метод, при който се цели опазване на околната среда и балансирано използване на природните ресурси.

При биологичното растениевъдство преобладават механичните методи на обработка, ограничава се използването на торове, слаборазтворими подобрители и пестициди.

Биологичното животновъдство се основава на хуманното отглеждане на животните, като се елиминира стреса и страданията на животните. Съобразяват се поведенческите им нужди, както и условията за отглеждане. Ограничава се използването на лекарствени продукти.

Независимо дали в стопанството се отглеждат растения или животни, е необходимо то да премине период на преход към биологично производство. Този период е различен за отделните култури и животни, като е достатъчно дълъг, за да се елиминират негативните последици от конвенционалния метод на производство.

Едва след като премине периода на преход, продуктите могат да бъдат окачествени като биологични. Тези продукти могат да бъдат наричани биологични, екологични, органични или с техните съкратени форми – БИО, ЕКО.

 

Кой каза, че това е БИО?

Снимка: disabilitysmartsolutions.com

 

Не, не са възрастните хора по селата или пък загрижени майки. Дали даден продукт е БИО, определят европейските регламенти и националното законодателство на България. По конкретно – Регламент (ЕО) 834/2007 и Регламент (ЕО) 889/2008. Националното законодателство, което се грижи европейските изисквания да бъдат прилагани коректно, е Наредба 1 от 7 февруари 2013 г.

В този момент много биха си казали: "АЗ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН! ДОМАТИТЕ НА СЕЛО СА ИСТИНСКО БИО!"

Дали са истинско БИО, може да каже само и единствено контролиращото лице, което следи стопанството. Контролиращите лица са органи, на които Министерство на земеделието и храните делегира правомощия за контрол на биологичните продукти. Делегира ги едва тогава, когато се увери, че контролиращото лице разполага с достатъчен ресурс, познания и капацитет, за да извършва контрол.

На база множеството процедури, изисквания и норми, които контролиращите лица спазват, те се грижат за стриктното спазване на изискванията, заложени в европейските регламенти и националното законодателство. И НЕ, контрола не е веднъж годишно, както се твърди в медийното пространство. Контролиращите лица упражняват непрекъснат контрол, включващ набор от различни мерки, които имат за цел спазване на изискванията. Мерки, които включват документални проверки, проверки на място, изненадващи проверки, вземане на проби за анализ и други, без да се ограничават за брой. Изискването за провеждане на минимум една годишна физическа проверка не означава, че това е всичко което се прави. Ако това беше всичко, което се правеше – тогава да, контрола нямаше да е качествен.

Именно на база познания контролиращите лица определят колко проверки трябва да проведат, какви да са те и какви други мерки трябва да се вземат. Проверките се провеждат до тогава, до когато се уверят, че всичко е наред. Веднъж след като се установи, че всичко е наред, контролиращите лица се грижат за издаването на документ, с който да удостоверят, че дадения производител е под контрол за биологично производство. Такъв документи е СЕРТИФИКАТА, който отново се определя от европейските изисквания.

ТАКЪВ ДОКУМЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ ВСЕКИ, ВКЛЮЧЕН ПОД КОНТРОЛ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО.

В този ред на мисли, истинското БИО не е това, за което хората казват така, а това, за което има издаден легитимен документ.

За да научиш повече за продуктите, произвеждани по биологичен метод, подкрепи кампанията „Аз избирам БИО“. Сподели с приятели, за да научат и те как да разпознават биологичните продукти и с какво те са по-различни от конвенционалните.