АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ

Утвърдени са нови Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти

Със Заповед № РД09-420/07.04.2023 г. на министъра на земеделието са Утвърдени "Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти".   Новите документи можете да се изтеглите от тук: – Заповед № РД09-420/07.04.2023 г.; – Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти; – Приложение

Continue Reading →

Влизат в сила изменения в Наредба № 5 от 2018 г.

От 24.12.2022 г. влиза в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. С новите текстове можете да

Continue Reading →

От 1 януари 2022 г. влиза в сила ново законодателство в областта на биологичното земеделие

От 1 януари 2022 г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета   След отлагане с една година, от 1 януари 2022 г. ще се прилага новото законодателство

Continue Reading →

Пестицидите и ефекта им върху човешкото здраве

Никой не може да оспори ползите от пестициди, но знаете ли какво причиняват те върху човешкото здраве?   В съвременното земеделие един от основните източници на замърсяване на околната среда и хранителните продукти са пестицидите. Те са сериозен фактор за увреждането на екосистемите и здравето на човека. Попадайки в човешкото тяло, пестицидите предизвикват редица необратими

Continue Reading →

Пестициди

Значение и роля на пестицидите в земеделието   В съвременното земеделие борбата срещу вредителите по селскостопанските култури придобива все по-голямо значение. Получаването на високи добиви и качествена продукция  е немислимо, без употребата на голям набор от продукти, въздействащи по различен начин върху вредните патогени и организми по културните растения. В практиката тези продукти се обединяват

Continue Reading →

Какво е БИО? Кой каза, че това е БИО?

Можеш ли да довършиш изречението: Аз избирам БИО, защото …   Ако можеш да довършиш изречението – чудесно, ако ли не – добре би било да знаеш разликата между БИО, ЕКО и всичко останало. Всъщност, дори и да можеш – пак би било добре да я знаеш.   Какво е БИО? Снимка: ec.europa.eu   БИО

Continue Reading →

Биологичното производство у нас бележи значителен ръст

През последните години биологичното производство у нас бележи значителен ръст. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров при откриването на семинар на тема „Перспективи за развитие на биологичното земеделие в страните от Югоизточна Европа”, който се провежда в София. Той допълни, че все повече земеделски производители се насочват към това производство, а

Continue Reading →

Засилва се контрола при биологично производство

Министерство на земеделието и храните предприема мерки за засилване на контрола в областта на биологичното производство. Надзора над операторите се осъществява от контролиращи лица, които от своя страна подлежат на надзорни проверки от страна на МЗХ. Въпреки, че контролиращите лица подлагат производителите на непрестанен контрол – както документален, така и чрез проверки на място, доверието

Continue Reading →

Зам. министър Абазов обсъди с браншови организации два от елементите на директните плащания в Новия програмен период

Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди в МЗХ с над 50 представители на Работната група по прилагане на Общата селскостопанска политика 2015-2020 г. два от елементите на директните плащания в Новия програмен период – „зелените” плащания и плащанията за райони с природни ограничения. „С днешната среща поставяме началото на поредица от срещи, на

Continue Reading →