Пестицидите и ефекта им върху човешкото здраве

Никой не може да оспори ползите от пестициди, но знаете ли какво причиняват те върху човешкото здраве?

 

В съвременното земеделие един от основните източници на замърсяване на околната среда и хранителните продукти са пестицидите. Те са сериозен фактор за увреждането на екосистемите и здравето на човека. Попадайки в човешкото тяло, пестицидите предизвикват редица необратими последици и нарушения в неговите функции, а при по-високи дози могат да доведат и до летален ефект.

През последните десетилетия в световен мащаб се наблюдава силно нарастване на раковите заболявания, зачестиха редица видове алергии, увеличи се броят на различни генетични увреждания. Това тревожно явление до голяма степен се дължи на силно замърсената околна среда с различни видове замърсители, предимно в резултат на човешката дейност. Челно място сред замърсителите заемат остатъците от пестициди.

Съществуват безброй болести, вредители и плевели, срещу които са насочени продуктите за растителна защита. Ползата от прилагането им е неоспорима, като без тях много от културите и тяхната продукция ще намалеят драстично.

От друга страна съществуват много доказателства, че широката употреба на пестициди причинява необратими увреждания на екосистемите и техните обитатели. Причините за отрицателното влияние са:

  • – Неправилна употреба;
  • – Третирането с неразрешени продукти;
  • – Използване на нерегламентирани или фалшиви продукти.

 

Тревожно е също, че пестицидите намират все по-широко приложение в ежедневието ни. Все по-често се третират семена преди засяване и помещения за съхранение на семена и продукция. Намират също така и чисто битово приложение в борба с различни насекоми и гризачи – мравки, хлебарки, мишки и пр.

Веднъж попаднали в биосферата, пестицидите се включват в кръговрата на веществата. Чрез основните пътища на циркулация – вода, въздух и почва, те достигат до животните и хората.

Пестицидите попадат в човешкия организъм основно по два начина:

  • – Чрез директно попадане върху тялото;
  • – Чрез консумация на хранителни продукти, третирани с пестициди.

 

 

Въпреки че основно пестицидите попадат в човешкия организъм чрез храната, не е рядкост това да се случи и чрез вдишване. Най-застрашени от това са работещите пряко с пестициди, следвани от хората, живеещи в близост до третираните площи. В световен мащаб смъртните случаи и хронични заболявания, дължащи се на отравяне с пестициди възлизат на около 1 млн. на година.

 

Снимка: Getty Images, Поле с цвекло в градче в Калифорния (САЩ)

ЛЮБОПИТНО: Полето е третирано с пестициди, вследствие на което поради разнасяне на препарата от ветрове са причинени множество нежелани реакции сред местното население, като: затруднено дишане, повръщане, замъглено зрение, раздразнения по кожата и др.

 

Характерът и въздействието на пестицидите върху човешкия организъм се определят от химичните и физичните свойства на съединението, вида и начина на проникването, честотата на излагане и продължителността на действието. Поради това най-сериозно излагане се наблюдава сред производителите на препарати, селскостопанските и оранжерийните работници. Голяма част от потребителите на продукти за растителна защита пренебрегват факта, че пестицидите всъщност са отрови и техният предпазен ефект спрямо културите се дължи на високата им токсичност към вредителите.

За тези от хората, които не са изложени на пряк контакт с пестициди, опасността от отравяне с тях произхожда от консумацията на храни с остатъчни количества от препарите. В зависимост от остатъчното количество, отравянето може да бъде остро или хронично. Острото отравяне може да настъпи в следствие на еднократно погълната голяма доза, което има незабавно последващи симптоми и може да доведе до смърт.

 

 

Продължителната употреба на храни с пестицидни остатъци също не е препоръчителна. Негативният ефект може да се прояви след години или дори при следващото поколение (отдалечена токсичност). Присъствието на пестициди в организма вследствие на дълговременната им консумация води до хронично отравяне и става причина за възникване на редица здравни проблеми:

  • – Разстройство на жлезите с вътрешна секреция;
  • – Поразяване дейността на нервната система и нарушения в умственото развитие;
  • – Увреждане на генетичния материал в клетките;
  • – Разстройство на имунната система.

 

Някои субстанции са канцерогенни и могат да предизвикат злокачествени заболявания като левкемия или рак на костите. Вредните въздействия могат да провокират още и проява на диабет, стерилитет, аборти, увреждания на щитовидната жлеза, черния дроб и пр. Епидемиологични доказателства относно връзката между пестицидите и раковите заболявания са получени при изследвания върху животни. Множество пестициди са карциногенни, а други са промотори на тумори.

Най-опасно влияние и последици пестицидите имат върху детския организъм поради недостатъчното развитие на органите и системите, и невъзможността за пълно разграждане на отровите. Уврежданията при тях са различни от тези при напълно развития възрастен организъм. Бременните жени също са подложени на особен риск от натрупване на субстанциите в майчиното мляко и в плода, защото чрез тях се предават и увреждат бъдещите поколения. Всеки организъм има своя индивидуална реакция при постъпване на пестициди в него, фактори за което са пола, генетичните заложби, общото здравно състояние, наличието на вредни навици и пр.

Всеки може да намали риска от отравяне с пестициди чрез обилното измиване, дори накисване на плодовете и зеленчуците, отстраняване на корите и обелките, тъй като именно там субстанциите се натрупват в най-високи количества. Добре е да се консумират сезонни продукти, а не оранжерийни.

При консумация на месо е препоръчително да се отстраняват тлъстините, също поради високото отлагане на пестициди в мастните депа на животните.

Всичко написано по-горе звучи страшно, но не трябва да заклеймяваме пестицидите. Не трябва да забравяме, че благодарение на пестицидите консумираме продукти, които без продуктите за растителна защита биха се превърнали в редки и екзотични. Не трябва да мислим също, че всички пестициди имат изключително много и само вредни ефекти. Напротив – не всички продукти за растителна защита са толкова опасни. Съществуват дори такива, които са разрешени за използване при биологичното производство. Важно обаче е високите добиви да не са за сметка на здравето на хората и замърсяването на околната среда.

Затова всеки трябва да внимава какво консумира, да взема адекватни мерки, за да се предпазва и въпреки всичко да не ограничава консумацията на храни заради страхове.

За да научите още интересни подробности, подкрепете кампанията „Аз избирам БИО“.

 

 

Източници: Статията е базирана на научната разработка на д-р Ирена Богоева – „Пестицидите и техният увреждащ ефект върху човешкото здраве“.