Често задавани въпроси

Какви са причините за отнемане не сертификацията?

КОСБП отнема сертификацията при: – установени по време на надзор значителни

Кога се спира временно сертификацията?

КОСБП временно спира за ограничен период от време сертификацията при: установени

Кое налага предприемане на действия за ограничаване на сертификацията?

КОСПБ ограничава обхвата на предоставената сертификация при: установени по време на

Кога се прекратява сертификацията?

КОСПБ взема решение за прекратяване на сертификация в случай на: преустановяване

Ако настъпят изменения след предоставяне на сертификация?

Сертификацията на оператора може да бъде променена при: –            Изменения на

Как се контролира дейността на оператора от страна на КОСБП за срока на сключен договор ?

КОСБП упражнява контрол (надзор) върху обхвата на предоставената сертификация, като резултатите

Как се предоставя сертификация?

Процесът по сертификация се финализира в срок до 4 ( четири)

Как се извършва инспекция?

След сключване на договор за контрол и сертификация и заплащане на