Още / Полезни връзки

ЦЛВСЕЕ към БАБХ

Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ЦПО към ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ

Център за професионално обучение

ЦЛХИК към БАБХ

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол