Дейности / Как се провежда кампанията?

Целите на кампанията Аз избирам БИО могат да бъдат постигнати чрез различни мерки за осведомяване и разпространяване на информация. Без да се ограничават до изброените, такива могат да бъдат:

  • Информационни срещи и семинари с производители, потребители и други заинтересовани страни;
  • Публикуване и разпространение на материали и научни статии;
  • Изготвяне и разпространение на информационни/рекламни материали;
  • Организиране и провеждане на дебати с производители, потребители и други заинтересовани страни;
  • Интервюта с ангажирани в областта експерти, производител и други заинтересовани страни.

При планиране, организиране и провеждане на дейностите по кампанията следва стриктно да се следват целите на кампанията.

Recent Projects