КОСПБ взема решение за прекратяване на сертификация в случай на:

  • преустановяване на дейността на клиента;
  • изтичане на валидността на предоставената сертификация и незаявено желание от страна на клиента за подновяване на сертификацията
  • писмено заявено желание от клиента за отказ от сертификация.

В зависимост от причините срокът на прекратяване се счита от датата на решението или датата на изтичане на предоставената сертификация.

 

< назад

Recent Projects