Кое налага предприемане на действия за ограничаване на сертификацията?

КОСПБ ограничава обхвата на предоставената сертификация при:

  • установени по време на надзор или по друг начин обективни доказателства за несъответствие с изискванията за сертификация по отношение на конкретен продукт, една или повече дейности за цялата ферма/поле, предприятие или за отделни производствени линии и липса на ефикасни коригиращи действия. Решението за ограничаване на сертификацията се взема на базата на извършен преглед на документите от надзора и изготвено становище от главния инспектор;
  • писмено заявено желание от оператора.

КОСБП преиздава и предоставя на оператора документи за сертификация с направените изменения в тях.

 

< назад

Recent Projects