Ограничения / Какво НЕ позволява кампанията?

В кампанията Аз избирам БИО не се допускат:

  • Създаване, насърчаване, поддържане на взаимоотношения и партньорства от какъвто и да било вид между контролиращите лица и търговци/доставчици, които биха застрашили безпристрастността и независимостта в процеса по сертификация и контрол;
  • Разпространяване на фалшива/невярна/извадена от контекста/частична, с цел изопачаване и/или подвеждане информация, свързана със състоянието на сектора, изискванията за биологично производство, нормативна база и каквито и да било други законови разпоредби;
  • Спекулации и/или манипулации от какъвто и да било вид с цел влияние върху сектор/пазар/цени;
  • Стимулиране на сътрудничество между производители и доставчици/търговци/ преработватели под каквато и да била насилствена форма – принуждаване, заплахи, изнудване и др.


В кампанията Аз избирам БИО се допускат:

  • Предоставяне на контакти на производители с доставчици, търговци, преработватели и други заинтересовани страни (след изрично съгласие), без последващо посредничество от контролиращите лица.

Recent Projects