АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД (АБС ЕООД) притежава РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-17 от 18 юли 2019 г., издадено от Министерство на земеделието и храните за извършване контрол и сертификация на продукти съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №834/2007, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №889/2008. От 1-ви януари 2022 осъществява сертификация и контрол съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/848 и приложимото към него законодателство.

Контрола и сертификацията при биологичното производство се осъществява от КОНТРОЛЕН ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ при АБС ЕООД, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012. Органът сертифицира Живи или непреработени земеделски продукти; Преработени земеделски продукти, предназначени за храна; Фуражи; Посадъчен и посевен материал; Дрожди, използвани за храна или фураж. *Без аквакултури, продукти от тях и вино

Фермерите, сертифицирани от АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД получават Сертификати, признати в над 35 страни: Австрия, Англия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Черна гора, Чехия, Швейцария, Швеция.

 

Сертификат за акредитация

Заповед за акредитация

 

Информация за дружеството и системата за управление на органа бихте могли да получите: