Аз избирам БИО

Аз избирам БИО е кампания на „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД, която цели осигуряване на стабилна основа за устойчивото развитие на биологичното земеделие в България.

За да се изгради стабилна основа за устойчивото развитие на биологичното производство в страната, е необходимо първо да се насочи внимание към производителите. Те трябва да знаят и да приемат, че е наложително осъществяването на стриктен и постоянен контрол, и да спазват всички нормативни изисквания, без компромиси. Много от производителите в система за контрол дори и в момента не са запознати с възможните последствия и санкциите, които могат да им бъдат наложени, въпреки че това е тяхно основно задължение.
Именно от незнание идва неглижирането на правила и разпоредби. Това от своя страна влияе на всички – включително и на контролни органи, институции, партньори и др.
Чувството за безнаказаност и липсата на последствия от неспазването на изисквания подкопава цялостното развитие на сектора, насочвайки го в грешна посока.
Друг основен проблем в сектора е отношението на производителите към субсидиите. Към настоящия момент е изключително широко разпространено разбирането, че субсидиите за биологично производство не са нищо повече от средство за допълнителна печалба. Бенефициентите усилено отказват да приемат, че субсидирането е компенсаторна мярка, която трябва да ги насърчи към производство, ориентирано към качество, а не към количество.
В крайна сметка с допълнителната финансова помощ те трябва да се стабилизират в процеса на производство и да предложат органичен, качествен и респективно по-скъп продукт, вместо да произвеждат продукти в големи количества благодарение на различни препарати и продукти, много от тях, влияещи отрицателно върху здравето на хората и на околната среда.
Подкрепяйки и разпространявайки подобни схващания, голяма част от производителите, включени в система за контрол за биологично производство, се опитват по всякакъв начин да заобиколят спазването на изискванията, като се придържат към конвенционален метод на производство.
Чрез „играта на надлъгване“ между производител, контролни органи и купувачи (търговци, преработватели и/или крайни потребители) се подкопава доверието в контрола и качествата на биологичните продукти, от което губи целия сектор.
Проблемите в сектора имат и друга страна – потреблението. Голяма част от потребителите не правят разлика между сертифициран биологичен продукт и продукт, произведен в малко българско село. Това отново се дължи на незнание – хората не познават същността на сертифицирания биологичен продукт. Преобладаващото мнение е, че произхождащия от село продукт е „истинско био“. Потребителите обаче не си дават сметка, че производителите там също използват продукти, влияещи отрицателно на околната среда и здравето на хората, още повече, че тези продукти са леснодостъпни и дават сигурност при производство.
Ето защо е необходимо потребителите също да бъдат запознати с изискванията за биологично производство и контрола, който се налага върху сектора. Само така може да се повиши доверието в цялата система и да се увеличи потребителското търсене.

Чрез кампанията се надяваме повече хора да завършват изречението: Аз избирам БИО, защото …

Повече информация за кампанията

Цели

Какви са целите на кампанията?

Дейности

Как се провежда кампанията?

Участие

Как да се включа в кампанията?

Ограничения

Какво НЕ позволява кампанията?