Биологичното производство у нас бележи значителен ръст

През последните години биологичното производство у нас бележи значителен ръст. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров при откриването на семинар на тема „Перспективи за развитие на биологичното земеделие в страните от Югоизточна Европа”, който се провежда в София. Той допълни, че все повече земеделски производители се насочват към това производство, а потребителите търсят здравословна и не замърсена от изкуствени торове храна.

Заместник-министър Димитров съобщи, че в резултат на създадените условия за развитие, към края на 2014 г. в Министерство на земеделието и храните са регистрирани 4 092 биологични производители, преработватели и търговци, а в края на 2015 г. операторите в системата са над 4 800.

 „В последните пет години се очертава трайна тенденция на ежегодно повишаване на площите, върху които се прилагат методите на биологично производство, както и на сертифицираните екологично чисти райони. През 2014 г. общите площи възлизат на 74 351 ха, което е с около 40% повече спрямо предходната година. Трайно нараства и процентът на площите, включени в система на контрол от използваните земеделски площи за страната, като от 0,5 % за 2010 г. достига до 1,5 % за 2014 г.”, каза още д-р Димитров.

По думите му, включването в системата на контрол и сертификация за биологичното производство е доброволно и нарастващият брой на производители, преработватели и търговци, показва, че все повече хора осъзнават ползите от този вид производство.

Заместник-министърът на земеделието и храните посочи, че основните култури, които се отглеждат в  България по биологичен начин са трайните насаждения, които са средно 65% от общо култивираните площи.    „Отглеждани по биологичен начин са и зърнено-житните култури– основно пшеница, ечемик и овес, както и техническите култури , сред които слънчоглед, маслодайна роза, лавандула”, поясни той.
Д-р Цветан Димитров информира, че друг основен сектор на биологичното производство у нас е лозарството и винопроизводството. Последната година общото производство на биологична растителна продукция е над 38 000 тона. Секторът на биологичното животновъдство в България също бележи трайна тенденция на увеличение. Най-голям дял от биологичното животновъдство през последната година се пада на пчелите – 18.5%, следвани от козите и овцете.