Засилва се контрола при биологично производство

Министерство на земеделието и храните предприема мерки за засилване на контрола в областта на биологичното производство. Надзора над операторите се осъществява от контролиращи лица, които от своя страна подлежат на надзорни проверки от страна на МЗХ.

Въпреки, че контролиращите лица подлагат производителите на непрестанен контрол – както документален, така и чрез проверки на място, доверието в качеството на биологичните продукти не е на нивото, на което трябва да е.

Поради тази причина Министерство на земеделието и храните увеличава експертите, които осъществяват проверки на сертифициращите органи. Над 100 нови експерта са преминали обучение и ще се включат в специализирания контрол, осъществявайки планирани и внезапни проверки на контролиращите лица.

По този начин ще се подобри цялостната система за контрол над биологично производство, което от своя страна неминуемо ще доведе до повишаване на качеството на биологичните продукти.