Често задавани въпроси

Как се договарят условията за ползване на услугите по сертификация – сключване на договор?

След преглед и установена възможност за изпълнение на процеса по сертификация

Коя е следващата стъпка след подаване на заявление за сертификация на биологични продукти?

На всяко постъпило заявление за сертификация и приложимите документи към него

Как се кандидатства за сертификация?

Ако произвеждате биологични продукти и желаете да се включите в системата