Утвърдени са нови Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти

Със Заповед № РД09-420/07.04.2023 г. на министъра на земеделието са Утвърдени "Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти".

 

Новите документи можете да се изтеглите от тук:

Заповед № РД09-420/07.04.2023 г.;

– Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти;

– Приложение № 3 – Таблица с описание на растителността и потенциалните източници на замърсяване в 3 км радиус от площадката на пчелина .

 

За всички възникнали въпроси, свързани с новите нормативни изисквания,  клиентите на „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД мога да се обръщат към екипа ни чрез:

телефон: 08777 165 68

email: office@abcbg.net

или на адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ 97, ет. 1, офис 26