Засилва се контрола при биологично производство

Министерство на земеделието и храните предприема мерки за засилване на контрола в областта на биологичното производство. Надзора над операторите се осъществява от контролиращи лица, които от своя страна подлежат на надзорни проверки от страна на МЗХ. Въпреки, че контролиращите лица подлагат производителите на непрестанен контрол – както документален, така и чрез проверки на място, доверието

Continue Reading →