Category Archives: Uncategorized @bg

Утвърдени са нови Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти

Със Заповед № РД09-420/07.04.2023 г. на министъра на земеделието са Утвърдени "Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти".   Новите документи можете да се изтеглите от тук: – Заповед № РД09-420/07.04.2023 г.; – Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти; – Приложение

Continue Reading →

Влизат в сила изменения в Наредба № 5 от 2018 г.

От 24.12.2022 г. влиза в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. С новите текстове можете да

Continue Reading →

От 1 януари 2022 г. влиза в сила ново законодателство в областта на биологичното земеделие

От 1 януари 2022 г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета   След отлагане с една година, от 1 януари 2022 г. ще се прилага новото законодателство

Continue Reading →

Пестицидите и ефекта им върху човешкото здраве

Никой не може да оспори ползите от пестициди, но знаете ли какво причиняват те върху човешкото здраве?   В съвременното земеделие един от основните източници на замърсяване на околната среда и хранителните продукти са пестицидите. Те са сериозен фактор за увреждането на екосистемите и здравето на човека. Попадайки в човешкото тяло, пестицидите предизвикват редица необратими

Continue Reading →