ЦПО към ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ

"ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД – дружеството е създадено през 2009г. с основна дейност в сферата на образованието, професионално обучение и квалификация. През 2010г. получава лиценз от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) за Център за Професионално Обучение (ЦПО) с 20 професии и 34 специалности.

Официална страница: www.dkgroup.bg

Recent Projects