Ако произвеждате биологични продукти и желаете да се включите в системата за контрол на КОСБП по схема „фермер” – растениевъдство и животновъдство е необходимо да подадете заявление за сертификация.

Предварително се запознайте с условията и реда по които се осъществява процеса по сертификация на биологични продукти. За целта бихте могли:

–     Да се запознаете с публикуваната информация на официалната интернет страница на дружеството;

–     Да отправите писмено запитване до КОСБП;

–     Да се свържете с наш служител по телефона;

На всяко запитване /въпрос КОСБП отговоря в най-кратък срок и при необходимост се свърва с Вас и отправя покана за среща в офиса.

Подаването на заявление за сертификация на биологичен продукт става на място в офиса на КОСБП или по поща. То се подписва от заявителя/-ите или изрично упълномощено лице за целта, като е необходимо да съдържа цялата информация за производствения процес съгласно приложимата схема за сертификация на конкретния продукт.

 

< назад

Recent Projects