Участие / Как да се включа в кампанията?

Участието в кампанията Аз Избирам БИО е доброволно и в нея могат да участват физически и/или юридически лица със стопанска или нестопанска цел. Могат да участват държавни, областни, общински институции, организации, сдружения, при условие, че не се нарушават законови разпоредби и норми, свързани с тяхната или друга дейност.

  • – в писмена форма до адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 97, ет. 1,офис № 26;
  • – чрез електронна поща на адрес azizbirambio@abcbg.net
  • – чрез фейсбук страницата на кампанията www.facebook.com/azizbirambio
  • – чрез контактната форма за включване в кампанията www.abcbg.net/аз-избирам-био

 

Финансирането и набирането на средства за дейности по кампанията (срещи, семинари, издаване на печатни/рекламни материали и др) е доброволно и никой от партньорите и лицата, подкрепящи кампанията не са задължени да участват финансово.
 

Recent Projects