Цели / Какви са целите на кампанията?

Крайните цели на кампанията Аз избирам БИО са:

  • Увеличаване доверието в системата и мерките за контрол на биологични продукти;
  • Стимулиране стриктното спазване на изискванията за биологично производство;
  • Увеличаване потребителското доверие в биологичните продукти и стимулиране тяхното потребление и търсене.

Recent Projects