Утвърдени са нови Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти

Със Заповед № РД09-420/07.04.2023 г. на министъра на земеделието са Утвърдени "Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти".   Новите документи можете да се изтеглите от тук: – Заповед № РД09-420/07.04.2023 г.; – Специфични правила за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти; – Приложение

Continue Reading →