Влизат в сила изменения в Наредба № 5 от 2018 г.

От 24.12.2022 г. влиза в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. С новите текстове можете да

Continue Reading →